Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu!


 

UWAGA !

Informujemy, że w związku z usterką techniczną do Państwa dyspozycji dostępny jest tylko numer telefonu (61) 438 21 82.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

   Uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych powiatu wrzesińskiego przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 11 czerwca w Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Uroczystość odbyła się już po raz czternasty. Najlepsi matematycy w powiecie odebrali nagrody i gratulacje za doskonałe wyniki w konkursowych rywalizacjach. Laury zdobyło kilkadziesiąt osób. Uroczystość wręczenia nagród urozmaicona była występami artystycznymi. Również z naszej szkoły zaproszono laureatów konkursów matematycznych. Najlepsi matematycy to:

Oscar Trawiński - laureat Powiatowego Konkursu Matematycznego oraz SUPERMATURZYSTA POWIATU WRZESIŃSKIEGO na poziomie klas szóstych

Aneta Trocha - laureatka Powiatowego Konkursu Matematycznego

Kacper Gorzelany - SUPERMATURZYSTA POWIATU WRZESIŃSKIEGO na poziomie klas szóstych

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.


 

Konkurs plastyczny "Kolory wolności"

    Zakończył się konkurs plastyczny „Kolory wolności”, organizowany przez Kancelarię Sejmu pod patronatem Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz,  skierowany do uczniów szkół podstawowych.     Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z wydarzeniami sprzed 25 lat - przełomowymi wyborami do Sejmu w 1989 r. Na konkurs zostały nadesłane 3353 prace.

    Komisja Konkursowa wybrała kilkadziesiąt prac konkursowych, które zostały zaprezentowane w formie wystawy plenerowej. Uroczystość wręczenia nagród laureatom oraz otwarcie wystawy odbyło się w dniu 2 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 na terenie Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, w podcieniach naprzeciwko wejścia głównego Sejmu. Konkurs,
jak i towarzysząca mu plenerowa ekspozycja zostały objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz, która wzięła udział w uroczystości i wręczyła nagrody laureatom, wśród których znalazł się uczeń kl. VI b Oskar Trawiński – zdobył wyróżnienie.

Po wręczeniu nagród Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz zaprosiła wszystkich laureatów konkursu wraz z rodzicami na zwiedzanie Sejmu i Senatu z przewodnikiem.


 

Siedemset kwiatów na 700-lecie Miłosławia

 

Przypadający w tym roku jubileusz 700-lecia miasta stał się uczniów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu pretekstem do licznych inicjatyw. Jedną z nich był zakup siedmiuset sadzonek kwiatów, które miały ozdobić nasze miasteczko. Fundusze na zaplanowaną przez szkołę akcję pozyskano z makulatury, jaką uczniowie gromadzili przez kilka tygodni.

Pod okiem nauczycieli dzieci posadziły kilkaset żółtych i pomarańczowych aksamitek na dwóch rabatach przy ulicy Zamkowej- przed zabytkowym budynkiem szkoły. Część roślin ułożono w regularne koło, a pozostałe tworzą cieszący oko napis: „700 LAT”.

Najmłodsi mieszkańcy udowodnili, że potrafią zadbać o małą ojczyznę,  a lokalny patriotyzm nie jest dla nich pustym hasłem.


 


 

10 maja odbył się w naszej szkole festyn, z którego dochód został przekazany na rzecz uczniów przewlekle chorych.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie a rodzicom i uczniom za tak liczne przybycie.


 

SYPERMATURZYSTA

POWIATU WRZESIŃSKIEGO

 

W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji, 15 uczniów naszej szkoły brało udział

w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki.

13 maja nadszedł czas podsumowania. Wraz z kolegami i koleżankami z różnych szkół powiatu, przystąpili do testu sprawdzającego.

Dwóch naszych uczniów – Oskar Trawiński i Kacper Gorzelany  uczniowie klasy VI b, zdobyli maksymalną liczbę punktów.

Są najlepsi spośród 149 piszących. Zdobyli zaszczytne tytuły

„SUPERMATURZYSTA POWIATU WRZESIŃSKIEGO” na poziomie klas szóstych.

Pozostali laureaci to:

Agnieszka Bednarek,  uczennica klasy V b- II miejsce  w powiecie

Sebastian Kaźmierczak, uczeń klasy Vb

Kacper Dopierała, uczeń klasy V a

Julia Frapesance, uczennica klasy VIc 

30 kwietnia obchodzimy

Święto Patrona Szkoły.

 


 

   

WIZYTA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WIOSNY LUDÓW

W MIŁOSŁAWIU

 W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

W POZNANIU

 

         Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu w wyjątkowy sposób uhonorowali grupę 39 dzieci. Po zakończeniu pierwszego półrocza wyłoniono najlepszych uczniów, których średnia ocen to 4,75 i więcej. Za kilkumiesięczny wysiłek, sumienność i rzetelność w nauce oraz pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrodzono ich wyjazdem do Poznania. Głównym celem wyprawy była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  

         Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przyjął gości w Sali Herbowej. Pan Marszałek opowiedział zebranym o zadaniach samorządu wojewódzkiego oraz o roli, jaką pełni w kreowaniu rozwoju regionu. Z kolei uczniowie zapoznali pana Marszałka z historią i współczesnością miasta i szkoły. Jak się okazało, pan Wojciech Jankowiak świetnie orientuje się, jakie inwestycje wykonywano na terenie gminy oraz jakie kulturalne wydarzenia mają miejsce w Miłosławiu. Pod koniec tak miłego spotkania przedstawiciele uczniów wręczyli gospodarzowi  pamiątkowy album i kalendarz z wizerunkiem szkoły oraz upamiętnili  tę wizytę wspólną fotografią.

        Dyrektor szkoły bardzo dziękuje panu Jarosławowi Sobczakowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu, a jednocześnie Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska UM za pomoc w organizacji wizyty i osobisty udział w spotkaniu.

        Po oficjalnej części wycieczki uczniowie wraz z opiekunami udali się do bazy lotniczej w Krzesinach, gdzie obejrzeli wojskową straż pożarną oraz mogli podziwiać starty samolotów F-16.

        Dzieci wróciły do domów pełne wrażeń i nowego zapału do pracy w kolejnych miesiącach nauki.


 

Dnia 28 lutego 2014r. w MCK odbyło się spotkanie z pisarzem Tadeuszem Matraszkiem.

Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłosławiu.

Autor prezentował swoją książkę o tematyce historycznej przeznaczoną dla młodzieży.

Powieść nosi tytuł:  "Tajny rozkaz".

Po spotkaniu można było zakupić książkę z dedykacją pisarza oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.


 

NOWY  PLAN  LEKCJI

Od drugiego semestru w naszej szkole obowiązuje nowy plan lekcji.

Kliknij żeby zobaczyć --->

 


 

„BIJEMY RAZEM REKORD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”

    Po raz pierwszy tego roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji i w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia został zorganizowany  ,,Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”.

Uczniowie naszej szkoły postanowili włączyć się w całą akcje i 16 października punktualnie         o godzinie 1200 w sali sportowej jednocześnie 23 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej wykonywało resuscytacje krążeniowo-oddechową na trzech fantomach.

Całe spotkanie odbywało się w rytmie piosenki  zespołu Bee Gees, która znakomicie oddaje tempo uciskania.

Opracowała :Krystyna Pedrycz

Poniżej  film oraz zdjęcia --->

 


 

 

Pierwsza pomoc w przypadku

nagłego zatrzymania krążenia

 

Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia  -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć  – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.

Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

“Niestety jedynie niewielki odsetek osób, u których występuje nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem otrzymuje pomoc wystarczająco szybko, aby przeżyć” mówi Professor Maaret Castrén, Karolinska Institutet, Szwecja, przewodnicząca ERC.

Tymczasem resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest łatwiejsza niż większość ludzi uważa. Pokazuje to między innymi interaktywny film edukacyjny „Nagłe zatrzymanie krążenia”:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Widz nie tylko śledzi akcję filmu, ale może aktywnie w niej uczestniczyć poprzez dokonywanie wyborów prawidłowych wariantów pierwszej pomocy. Dzięki temu łatwiej zapamiętać prawidłowy algorytm udzielania pomocy poszkodowanemu.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem. Pamiętaj jednocześnie, iż w celu opanowania techniki udzielania pierwszej pomocy warto skorzystać z darmowych, organizowanych przez liczne stowarzyszenia i fundacje - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!